Hoefhelp – Cassie

Regelmatig krijg ik e-mails met foto’s van hoeven. Op die foto’s schets ik hoe je die hoeven zou kunnen trimmen. Ik geef tips voor als je zelf trimt of waar je op moet letten als iemand anders je paard bekapt. Als je vragen hebt over de hoeven van jouw paard neem dan contact op.

Cassie
Cassie is een 7 jaar oude merrie, kruising Arabier x Ierse warmbloed. In 2010 zijn haar ijzers verwijderd en heeft ze een moeizame overgang naar blootsvoets doorgemaakt. Ze loopt niet echt goed, is gevoelig en soms kreupel. De oorzaak leek eerst een abces te zijn maar zelfs nadat het abces was doorgebroken bleef ze onzuiver lopen.

Cassies eigenares Sandra zegt:
“Door de manier waarop ze met haar benen onder de massa staat denk ik dat Cassie pijn heeft in haar hielen. Ze leunt en landt op haar tenen om druk op de achterste helft van de hoef te vermijden. Daarnaast heeft ze onderontwikkelde straalkussens. Mijn smid zei dat hoefijzers het gevoeligheids probleem op zouden lossen maar ik wil dat mijn paard gezonde hoeven heeft en wil problemen niet maskeren maar oplossen!”

cassie1

Cassie vlak voor ze van de ijzers af kwam

Lees verder

Onderzoek naar hoefbevangenheid

Gisteren publiceerde Jaime Jackson, de directeur van de AANHCP een dringende boodschap. In zijn artikel dat je hier kunt downloaden doet hij een oproep aan de dierenbeschermende organisaties om eindelijk eens wakker te worden en iets te doen aan het paardenleed dat veroorzaakt wordt door hoefbevangenheid en het medische onderzoek er naar waarvoor elk jaar talloze paarden worden opgeofferd.

Hoefbevangenheid kan voorkomen worden
Hoefbevangenheid (in alle gradaties) is wereldwijd een groot probleem dat wordt veroorzaakt door de onnatuurlijke manier waarop paarden worden gehouden, gevoerd en gehuisvest.

In bijna alle gevallen is hoefbevangenheid te voorkomen en in veel gevallen te genezen. Niet door een medicijn of een kunstmatig hulpmiddel maar door paarden te houden op een manier die past bij de manier waarop ze zijn geëvolueerd.

Dat is geen quick fix zoals een medicijn, een operatie of een hoefijzer. Het vergt een nieuwe mentaliteit en visie van de mens op het paard. Met de informatie die nu beschikbaar is, is het niet langer de vraag of een paard in een box ‘zielig’ is of niet. Nu we harde bewijzen hebben dat 20 uur per dag stilstaan ongezond is en in strijd met wie en wat het paard is wordt de vraag of dit ethisch te verantwoorden is dringender dan ooit.
Lees verder

Geschiedenis van de hoefverzorging

De oudste grottekeningen van paarden die zijn gevonden waren afbeeldingen van wilde paarden waarop gejaagd werd voor hun vlees. Vanaf 6000 v C. begon de mens het paard te temmen. Dit heeft waarschijnlijk het paard gered van de uitsterving. De eerste vondsten die wijzen op het gebruik van het paard als werkdier, zoals slijtplekken in tanden door bitgebruik, dateren rond 4000 v C. Wat weten we van de hoefverzorging uit het verleden?

xenophon

Het onbeslagen paard werd succesvol door de mens gebruikt, zelfs op lange afstanden

Lees verder

De veranderde relatie tussen mens, paard en hoef

Zonder het paard zou de mens het in het verleden niet ver hebben geschopt en in veel situaties niet hebben overleefd. Het paard diende de mens als voedselbron, werkslaaf, ‘levende machine’, oorlogstuig en vervoersmiddel. Tegenwoordig worden paarden gehouden als hobby, voor de sport of als gezelschapsdier. De band tussen mens en dier is hechter dan ooit en paarden worden door velen gezien als familielid of zelfs partner. Welke invloed heeft die veranderde relatie tussen mens en paard op onze kijk op hoeven?

Een veranderende kijk op dieren
De relatie tussen mens en dier/paard was historisch gezien die van een meester en een slaaf. De mens was op vele manieren afhankelijk van het paard en het maakte niet uit welke hulpmiddelen of methoden er ingezet werden om het paard te laten functioneren, gehoorzamen of bruikbaar te houden.

car-horse

De mens is niet langer afhankelijk van het paard voor transport, oorlog en landbouw

Lees verder

Barefoot wordt mainstream

De laatste 10 jaar heeft ‘barefoot’ zich ontwikkelt van ‘alternatief’ naar steeds meer ‘mainstream’. Via het internet verspreidt de nieuwe informatie over hoeven zich razendsnel. Steeds meer paardeneigenaren doen cursussen om zelf hun hoefonderhoud te kunnen doen of laten een natuurlijk bekapper komen in plaats van een traditionele hoefsmid. In de sport doen onbeslagen paarden het ook goed, in dressuur en zelfs in endurance. In Nederland is het misschien nog niet zo ver, maar daarin komt langzaam maar zeker verandering.

moderne

Nieuwe technieken en materialen
met hetzelfde resultaat…

Ontwikkelingen
Techniek en medische wetenschap staan niet stil. Traditionele hoefsmeden krijgen steeds meer fantastische hulpmiddelen en materialen ter beschikking zoals polymeren, siliconen en allerlei ‘verbeterde’ hoefijzers. Veeartsen experimenteren met stamcelbehandeling bij hoefbevangenheid. De hoefverzorging wordt steeds duurder en ingewikkelder, met ongeveer hetzelfde resultaat: Tijdelijke pijnvermindering of een verlenging van de bruikbaarheid van het paard zonder dat hoeven genezen of vorm en functie verbeteren.

Aan de andere kant begint het succes van de natuurlijke hoefverzorging door te dringen tot een breder publiek. Steeds meer paardeneigenaren beginnen open te staan voor nieuwe visies en ideëen. Ze zetten natuurlijker methoden in om de gezondheid van het paard en de hoef te verbeteren door de levensomstandigheden van het paard meer in lijn te brengen met de aard en de behoeften van het dier. Veeartsen en hoefsmeden kunnen er eigenlijk niet meer om heen. Hoefijzers waren in hun ogen een ‘noodzakelijk kwaad’, maar de noodzaak begint af te nemen en de realisatie van het ‘kwaad’ wordt steeds duidelijker.
Lees verder